Välkommen

3717 Västkusten, har varit igång sedan 1960 talet, som en av flera ”ringar” på 80 meter kortvåg. Vi är ingen förening, utan bara glada Radioamatörer, från olika klubbar,  som håller kontakt och gör roliga aktiviteter. Välkommen med Du också !

Aktivitetsdag
Pict1287rez-960x300
ScreenHunter_07 May. 12 19.45
Oscar-100_logo

Vi träffas nästan dagligen på 80 meter, 3.717 MHz LSB  kl. 0900.

Deltag gärna eller lyssna på oss via Internet. Sök på SK6AG  Du hittar oss via http://kiwisdr.com/public/


Allt är oorganiserat men fungerar perfekt. Ingen nätkontroll, bara att hojta till.

Just nu kör vi medsols, enligt Peter WBRs Princip.... Ulf GLLhåller koll...

Copyright 3717.se, som inte tar något ansvar för innehåll, vi utgår från att översänt material är godkänt för publicering.

Upphovsrätt till Bilder innehas av fotografen.. Du är alltid välkommen att hjälpa till med teknik eller innehåll. 73de SM6FRI /Björn