Arkiv

Här arkiveras det vi känner för. Bilder ? Pse, strippa bilderna till ett par hundra Kb...

Somligt syns här, somligt syns på Facebook. 3717 Glada Radioamatörers Informationskanal.

Arbete pågår

200325 SM6EBV Silent Key, Boris

SM6EBV Vi saknar dina färgstarka inlägg.
En av grundarna till ringen på 3717.

190328, Silent Key. Peo SM6UPO.

Vi saknar dina skratt, din kamera och din vänskap.

http://www.heywhatsthat.com/profiler.html

Utmärkt program för koll av topografi

171229 Montering av SK6AGs SDRmottagare hos Lasse/ETR

171118 3717 på hösttest av  antenner och korv.

Arkivbilder från tidigare hemsida

OX3PT, OX3CO, med besök av SM6HCX, i Söndre Strömfjord. Campagne o Kaviar! cirka 1983