Arkiv

3717 - Glada Radioamatörer i västra Sverige

Här arkiveras det vi känner för. Bilder ? Pse, strippa bilderna till ett par hundra Kb...

171229 Montering av SK6AGs SDRmottagare hos Lasse/ETR


171118 3717 på hösttest av  antenner och korv.

190328, Silent Key. Peo SM6UPO.

Vi saknar dina skratt, din kamera och din vänskap.

http://www.heywhatsthat.com/profiler.html

Utmärkt program för koll av topografi

Arkivbilder från tidigare hemsida

OX3PT, OX3CO, med besök av SM6HCX, i Söndre Strömfjord. Campagne o Kaviar! cirka 1983